Sedan 1 april ligger ansvaret för flygplatsens fastigheter inom Jönköping airport AB

Fastighetschef är Per Eliasson 036 311250 E-post per.eliasson@jkgairport.se

Behöver du ritningsdokumentation så finns de här. Kontakta Per Eliasson enligt ovan för inloggning