Om webbplatsen

Copyright © 2015 Jönköping Airport AB, Sverige. Alla rättigheter förbehållna.

Tillgång till denna webbplats innebär användarnas acceptans av följande villkor:

  • Kopiering av material från denna webbplats med hjälp av alla typer av analoga eller digitala medel är förbjudna utan skriftligt medgivande från Jönköping Airport AB.
  • Citat för nyheter eller gransknings ändamål är tillåtet att använda så länge källan, "Jönköping Airport" inklusive webbadress www.jonkopingairport.se är angiven.
  • Microsoft, Windows, Internet Explorer och/eller andra produktnamn som nämns på denna webbplats är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
  • Adobe, Acrobat, Flash och/eller andra produktnamn som nämns på denna webbplats är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
  • Alla varumärken och servicemärken som det hänvisas till inom denna webplats skyddas av lagar om upphovsrätt och är en exklusiv egendom av de företag som äger dem.
  • Jönköping Airport logotyp och namn tillhör Jönköping Airport AB, Sverige.